Liczba odwiedzin strony: 34099 Osób na stronie: 1
 

Zespół Kancelarii Adwokackich nr 19 s.c.

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 247 poz. 1810 - Szczegółowe warunki przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przeprowadzania i dokumentowania czynności obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom przez funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanego dalej "funkcjonariuszem", podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. §   2.  1. Obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń, o których mowa w § 1, przez funkcjonariusza zarządza Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz, określając cel, czas i miejsce wykonania czynności. 2. Czynność, o której mowa w ust. 1, powinna być przeprowadzona przy użyciu środków technicznych zapewniających niejawne działanie funkcjonariusza. §   3.  1. Z przeprowadzonej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń funkcjonariusz sporządza notatkę służbową, która powinna zawierać w szczególności:   1)   nazwę jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego realizującej czynność;   2)   czas i miejsce przeprowadzenia czynności;   3)   cel i opis przeprowadzonej czynności;   4)   rodzaj użytych środków technicznych;   5)   podpis funkcjonariusza realizującego czynność. 2. Funkcjonariusz sporządzoną notatkę służbową przekazuje zarządzającemu przeprowadzenie czynności, o której mowa w ust. 1. §   4....
Monitor Polski 2003 Nr 49 poz. 769 - Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2003 r
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2003 r. (M.P. z dnia 24 października 2003 r.) W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, iż ceny towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2003 r. w stosunku do II kwartału 2003 r. obniżyły się o 0,1 %. ________ 1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, z 2002 r. Nr 200, poz. 1681 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1568.
KRS 0000327172 - EVER INVESTMENT P.POŚNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EVER INVESTMENT P.POŚNIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-04-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OGRODOWA 1a 05-092 KIEŁPIN ŁOMIANKI WARSZAWSKI ZACHODNI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
118-199-52-79 141828617 0000327172
KRS 0000327171 - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MALINKA" W PRZASNYSZU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MALINKA" W PRZASNYSZU SPÓŁDZIELNIA 2009-04-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 11 06-300 PRZASNYSZ PRZASNYSZ PRZASNYSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
761-100-70-35 1368274 0000327171
KRS 0000327170 - H.T. ARCHITEKCI KATARZYNA JAROSZ-HAPONIK, ARKADIUSZ TABAK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
H.T. ARCHITEKCI KATARZYNA JAROSZ-HAPONIK, ARKADIUSZ TABAK SP. J. SP. J. 2009-04-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
UNII EUROPEJSKIEJ 10 32-600 OŚWIĘCIM OŚWIĘCIM OŚWIĘCIMSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
549-236-91-78 (b/d) 0000327170
KRS 0000327169 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELBUD" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELBUD" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2009-04-01 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PATRYZANTÓW 11 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ŁÓDZKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
771-010-00-97 4703193 0000327169
KRS 0000327168 - STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ŁĘTKOWICACH-KOLONII
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ŁĘTKOWICACH-KOLONII STOWARZYSZENIE 2009-04-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
76 32-107 ŁĘTKOWICE-KOLONIA RADZIEMICE PROSZOWICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000327168
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Warszawa HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Zespół Kancelarii Adwokackich nr 19 s.c.
radca prawny mazowieckienotariusz mazowieckiekomornik mazowieckieagencja / skład celny mazowieckieuczelnia prawnicza mazowieckieprawnik mazowieckieprawnikReklama